فرش آنتیک مورراگز؛ فرش قفقازی

.رنگ‌های طبیعی فرش‌های قفقازی با تنوع گسترده‌ی خود، باعث ایجاد طرح‌ها و نقش‌های جذاب‌تری در فرش می‌شوند و در نتیجه با هر سلیقه‌ای می‌توان گزینه‌های مناسبی برای تزئین محیط زندگی و کار یافت
.از گذشته تا به امروز با اجراي طرح‌های گوناگون و استفاده از انواع رنگ‌ها، زيبايی این فرش‌ها دوچندان شده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *