“فرش آنتیک مورراگز؛ طرح هریس، از سری “بشیربافت

عرض: ۱.۵۸ متر
طول: ۲.۰۸ متر

:مدل
طرح هریس

:جنس و تکنیک بافت
%۱۰۰ پشم درجه یک و دستبافت

:اصالت
بشیر افغانستان

از کلکسیون «بشیر بافت» مورراگز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *