فرش‌های قفقازی

زیبایی فرش‌های قفقازی، به الگوی هندسی آن‌هاست که به گونه‌ای خلاقانه و متفاوت نمایان می‌شوند. این فرش‌ها دارای الگوهای بسیار متنوع و زنده‌ای هستند. الگوهای دیگری نظیر پیکرۀ حیوانات به صورت منحنی شکل و صور دیگر نیز وجود دارند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *