ترکیب‌بندی رنگ‌ها در فرش مورراگز

ترکیبی از فرش صورتی با المان‌هایی به رنگ خاکستری بسیار زیبا به نظر می‌رسد. خاکستری رنگی خنثی به شمار می‌رود. برای همین می‌تواند ترکیب مناسبی برای فرش صورتی، که رنگی گرم دارد، به شمار آید. صورتی رنگی بسیار شاد است و رنگ زیبای این فرش روح تازه‌ای به لوازم خاکستری می‌دهد. این ترکیب میتواند برای سلایق زیادی، ترکیبی مناسب و چشم‌نواز محسوب شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *